background
Lomanj

** 重遊舊地 **

高超道村少警山魔鬼山油塘一帶"今非昔比"
1 2 3

重遊水塘公園

重遊水塘公園

重遊水塘公園(水塘排氣孔柱)

公園街燈

重遊水塘公園~如今再望唔到海景!!

重遊水塘公園(最前方係昔日少警山功夫亭位置)

重遊水塘公園

重遊水塘公園

重遊水塘公園

重遊水塘公園
Lomanj